«Me arrepiento de todos mis libros.»

Written by Zora Neale Hurston